Informatie  06 - 17224617
Copyright ©2016 by - Stichting Yamaru Nederland  - All Rights reserved

Activiteiten Yamaru

Panti ‘Sayap Kasih’:

Dit betekent tehuis ‘beschermende vleugels’. Het is een gezinsvervangend tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen en jong volwassenen.
Sayap Kasih is in 2003 in het stadje Woloan geopend. Het is een voor Indonesië bijzondere zorginstelling.
25 Kinderen kunnen er een 24-uurs verzorging en revalidatie krijgen. De verzorging vindt plaats door goed opgeleide Indonesiërs. De dagelijkse leiding is in handen van de Indonesische tak van de Congregatie van de Zusters van Heerlen.

In het atelier, een kleine werkplaats naast het kantoor van Yamaru, werken scholieren aan het met verf beschilderen van uit gipsmodellen vervaardigde Kerstgroepen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor schoolgeld voor de armste kinderen.

Vanuit Yamaru worden er diverse faciliteiten aan kleine boeren aangeboden, zoals het verhuren van een handtractor om het land te ploegen een rugspuit voor het besproeien van de gewassen en een coöperatieve rijstpellerij.

De winkel ‘Pax’, de rommelmarkten in mei en november, de inzameling en verkoop van lege flessen en de collectebussen en donaties dragen bij aan de inkomsten.

Akademi Fisioterapi St. Lukas


Deze prachtige educatieve voorziening is in 2002 in Tomohon geopend. Het is een in eigen beheer van Yamaru geëxploiteerde academie, de enige particuliere opleiding in Oost-Indonesië. Hier kunnen ca. 100 studenten een driejarige opleiding fysiotherapie volgen. Zij krijgen een door de overheid erkend diploma. Het gebouw heeft naast leslokalen ook een laboratorium, praktijkruimte en bibliotheek. In 2010 werd ook een polikliniek geopend. De academie staat zodanig aangeschreven dat ook Nederlandse studenten fysiotherapie daar stage mogen lopen.

Voor leerlingen van basis- en middelbare scholen en voor hoger onderwijs, zoals beroeps- en universitair onderwijs.

Landbouw- en (pluim)vee unit

Studiebeurzen

Unit Fondsenwerving

Unit ‘Kapare’

Stichting Yamaru-Nederland
Tel: 06 - 17224617