Informatie  06 - 17224617
Copyright ©2016 by - Stichting Yamaru Nederland  - All Rights reserved

Kippenfarm

Met steun uit Nederland heeft Yamaru Indonesië een kippenfarm gebouwd. Deze voor Indonesië hypermoderne farm zorgt zowel voor inkomsten voor Yamaru als voor werkgelegenheid in de omgeving. De farm is al in gebruik genomen en zal op termijn los van steun uit Nederland zelfstandig kunnen functioneren.

Yamaru Indonesië vindt het belangrijk meer financieel onafhankelijk te zijn. Zij willen dit
onder meer bereiken door de opzet van een kippenfarm. Daaraan wil Yamaru Nederland van
harte meewerken. Er zal een bedrag van € 30.000 mee gemoeid zijn.